200 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA

PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“PUREPROJECT” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?
Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETLERİ
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
 • Ürün ve hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin belirlenmesi amaçlarıyla müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması ve bu doğrultuda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti anketlerine verdiğiniz cevapların değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Müşteri memnuniyet anketlerine verdiğiniz cevaplar doğrultusunda memnuniyetin arttırılmasına amacıyla gerekli çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi.
İNDİRİM, KAMPANYA, TANITIM FAALİYETLERİ İLE PAZAR ARAŞTIRMASI VE ANALİZLERİ
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlere yönelik indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarının planlanması ve icrası,
 • Müşteri bağlılığı ve sadakat programlarının planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve analiz faaliyetleri ile pazarlama stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi.
KİŞİYE ÖZEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğenilerine, ilgi alanlarına, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Segmentasyon/profilleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi.
ETKİNLİK YÖNETİMİ
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız Şirketimiz tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
 • Müşterilere yönelik etkinlik, fuar ve organizasyonların planlanması ve düzenlenmesi
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi.
YÖNETİM VE MEVZUATA UYUM FAALİYETLERİ
Kişisel verileriniz Şirketimizin pazarlama faaliyetleri kapsamında iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
 • Yukarıda belirtilen tüm pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve ilgili bakanlıklar dahil hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması,
 • Pazarlama faaliyetlerine ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı desteği alınması
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?
İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN AKTARIMLAR
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla bu amaç doğrultusunda hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.
İNDİRİM, KAMPANYA, TANITIM FAALİYETLERİ İLE PAZAR ARAŞTIRMASI VE ANALİZ KAPSAMINDA YAPILAN AKTARIMLAR
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları ile kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içinde mukim reklam ve pazarlama ajanslarına aktarılmaktadır.
YÖNETİM VE MEVZUATA UYUM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN AKTARIMLAR
Yukarıda belirtilen süreçler kapsamında toplanan kişisel verileriniz saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı desteği alınması amacıyla teknik altyapı ve sunucu hizmetleri sağlayan yurt içinde mukim tedarikçi şirkete aktarılmakta ve bu şirket bünyesinde saklanmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş, ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:
 • Müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda Şirketimiz tarafından işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları, kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve etkinlik yönetimi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Pazarlama süreçleri kapsamında toplanan kişisel verilerin saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı desteği alınması amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz teknik altyapı ve sunucu hizmetleri sağlayan tedarikçi şirkete aktarılmakta ve bu şirket bünyesinde saklanmaktadır.
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
Yukarıdaki süreçler kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçeyi Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine gönderebilirsiniz Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-posta adresi: [email protected] İnternet adresi: www.pureproject.shop Mersis No: 0733-0880-8810-0001 Adres: Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 13/16 Kadıköy İSTANBUL