200 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA

Üyelik Sözleşmesi
 1. Taraflar
  a) www.pureproject.shopinternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 13/16 Kadıköy – İstanbul adresinde mukim PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No: 235712 – 5) (Bundan böyle “PUREPROJECT” olarak anılacaktır).
  b) www.pureproject.shopinternet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
  2. Sözleşmenin Konusu
  İşbu Sözleşme’nin konusu PUREPROJECT’in sahip olduğu www.pureproject.shop internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.
  3. Tanımlar
  Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla PUREPROJECT tarafından ortaya konulan uygulamalar.
  Web Sitesi: www.pureproject.shop alan adı ile ulaşılabilen PUREPROJECT’in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu Web Sitesi (‘’Site’’)
  Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan ve Web Sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler
  Link: Site üzerinden başka bir web sitesi veya bilgisayar uygulamasına, içerik erişimini mümkün kılan bağlantıdır.
  Herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi, kullanım ve üyelik koşullarını içeren işbu sözleşmenin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Bu Site’de sunulan hizmetler PUREPROJECT tarafından sağlanmaktadır ve PUREPROJECT Site’nin yasal sahibi olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran PUREPROJECT’e aittir.
  4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  4.1 Site, tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.
  4.2. Üye, www.pureproject.shop internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, PUREPROJECT’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  Üye, Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip ve kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) faydalanabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini; aksi halde PUREPROJECT’in bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.
  4.3. Üye, PUREPROJECT tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PUREPROJECT’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PUREPROJECT’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  4.4. Üye, www.pureproject.shop internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
  4.5. Üye, www.pureproject.shop internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Uye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  4.6. www.pureproject.shop internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PUREPROJECT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. PUREPROJECT’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Uye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4.7. PUREPROJECT üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.pureproject.shop internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PUREPROJECT’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  4.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Uye’ye aittir.
  4.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PUREPROJECT’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PUREPROJECT’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  4.10. PUREPROJECT’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, PUREPROJECT’in hiçbir sorumluluğu yoktur. PUREPROJECT veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı PUREPROJECT’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
  4.11. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.pureproject.shop internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının sitedeki hesabına giriş yetkisi iptal edilecektir.
  4.12. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.
  4.13. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
  4.14. www.pureproject.shop internet sitesi yazılım ve tasarımı ve sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler PUREPROJECT mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Uye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
  4.15. PUREPROJECT tarafından www.pureproject.shop internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanabilir.
  4.16. PUREPROJECT, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya PUREPROJECT’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) PUREPROJECT ve PUREPROJECT Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  4.17. PUREPROJECT Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye PUREPROJECT Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  4.18. PUREPROJECT, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Uyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya PUREPROJECT Web Sitesi’nde üyelik sözleşmesi sonlandığında veya feshedildiğinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  4.19. Üye bilgileri PUREPROJECT tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.pureproject.shop internet sitesini geliştirmektir.
  4.20. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların Uye’ye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen PUREPROJECT takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan Uye’nin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık Uye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, PUREPROJECT’in üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.
  4.21. PUREPROJECT, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  4.22. Taraflar, PUREPROJECT’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  4.23. PUREPROJECT, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.pureproject.shop ‘da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.pureproject.shop sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
  4.24. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile PUREPROJECT’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. PUREPROJECT, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
  4.25 Üye Site üzerinden PUREPROJECT hakkındaki dileklerini, önerilerini ve şikâyetlerini yazabilir. Site üzerinden herhangi bir Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle PUREPROJECT veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, beyan eden Üye münhasıran ve münferiden sorumludur. Hizmetler’in kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan PUREPROJECT sorumlu tutulamaz. Üye, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu PUREPROJECT’in uğrayacağı tüm zararların karşılanması zorunluluğunun münhasıran ve münferiden kendisine ait olduğunu kabul eder.
  4.26 PUREPROJECT herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı PUREPROJECT’in Üyeler’e veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4.27 Site üzerinden, PUREPROJECT’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  5. Sözleşmenin Feshi
  İşbu sözleşme Uye’nin üyeliğini iptal etmesi veya PUREPROJECT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PUREPROJECT Uye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Uye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  6. İhtilafların İhlali
  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  7. Tebligat Adresleri
  Üyenin PUREPROJECT’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
  Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
  PUREPROJECT tarafından Uye’nin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın PUREPROJECT tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.
  8.Mücbir Sebepler
  “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde PUREPROJECT Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar PUREPROJECT için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve Üye bu durumlar için PUREPROJECT’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.
  9. Yürürlük
  Üye’nin, üyelik kaydı yapması Uye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Uye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.